The Return of eLf ideas

ideas of an eLven being in Canada

Thursday, September 15, 2005

The Twenty-ninth of a Dozen Verses

(September 2005)
....
Another series of short poems of three eight-syllable lines (8-8-8) with the rhyme pattern a, b, a.

...
Ganda! Paruparong putî—
Dumapo ru’n sa bulaklak.
Tuloy, ako’y napangiti.

Marikit ang kanyang pakpak.
Sa hardin, siya ang reyna
At tagahatid ng galák.

H’wag mong tapakan ang hígad,
Di s’ya masamang insekto.
’yaan mo s’yang makalipad.

Dati, nu’ng ako’y ’sang muntì,
Madalas kami sa parang,
Naghuhuli ng tutubí.

Hindi lahat ng ahas ay
Nanunuklaw’t nanlilingkis;
Di lahat nakamamatay.

Bumili sila ng aso;
Ang lahi nito’y
labrador.
Mapakagat nga si anó!

Kung ako’y isang gagamba,
Kayo’y aking sasaputan
Nang di kayo makahinga.

Kung ako’y isang bubuyog,
Kayo’y aking tutusukin.
Mata n’yo lang ang di lamóg.

Kung ako ay isang lamok,
Dugo n’yo ay uubusin
Hanggang sa kayo’y malugmok.

Kung ako ay isang sawá,
Kayo’y aking lilingkisin
Hanggang butó ay mapigâ.

Walang magawa si Molay—
Inasnan n’ya ang bulate;
Tuloy, bigla ’tong nangisay.

Sa wakas! Nakatikim din
Ng pritong salagubang, na
Binabad sa suka’t asin.Archive
The First
The Second
The Third
The Fourth
The Fifth
The Sixth
The Seventh
The Eighth
The Ninth
The Tenth
The Eleventh
The Dozenth
The Thirteenth
The Fourteenth
The Fifteenth
The Sixteenth
The Seventeenth
The Eighteenth
The Nineteenth
The Twentieth
The Twenty-first
The Twenty-second
The Twenty-third
The Twenty-fourth
The Twenty-fifth
The Twenty-sixth
The Twenty-seventh
The Twenty-eighth

0 Comments:

Post a Comment

<< Home