The Return of eLf ideas

ideas of an eLven being in Canada

Saturday, April 02, 2016

Poetry 2016 #1: Sa Pananaw

.

Kamakailan lamang ako ay
Nasadlak sa kadiliman

Kasalukuyang yugto ng buhay
Nawalan ng kamalayan

Siglang sa puso'y nananalaytay
Mistulang kinalimutan

Musika'y wala nang saysay
Talampaka'y nasugatan

Kailangan ko ng kaagapay
Ng tunay na kaibigan

Na makakapitan ko ng kamay
Ako'y maiintindihan

Hangad ko lang naman ay kadamay
Sa pagsubok na nakamtan

April 2016
0 Comments:

Post a Comment

<< Home