The Return of eLf ideas

ideas of an eLven being in Canada

Tuesday, September 27, 2005

The Thirty-first of a Dozen Verses

(September 2005)
. Photo taken on September 27, 2005, in Woods Creek Subdivision in Toutes Aides, Manitoba, where Uncle Renyboy purchased a small lot on which he will build a Summer cottage

Another series of short poems of three eight-syllable lines (8-8-8) with the rhyme pattern a, b, a.

“Lagi akong kinikilig
T’wing ikaw ay kapiling ko.
Nakatutunaw, ’yong titig.”

“Kailan ba ang uwi mo?
Ako’y sabik na sabik na.
Honey, ha, pasalubong ko.”

“Samyo mo’y nakalalasing,
Pirmi akong ’nilulutang.
Ikaw ay walang kahambing.”

“Bakit hindi mo salatin
Ang pagitan ng hita ko?
H’wag ka nang magpaumanhin.”

“Kailan ka kaya muling
Sasakay ng eroplano
At lalapag sa ’king píling?”

“Di mapawi pagkainip,
’ko’y laging may hanap-hanap;
Balisâ ’gang panaginip.”

“Ako sa ’yo’y nanggigigil;

Alindog mo’y nasa isip.
Kaylan ko ’yan mapipisil.”

“Sa t’wina ikaw ay kausap,
Tenga’y nag-iinit, pero
Palaging bitín ang saráp.”

“Kahit hindi umuulan,
Ako’y laging nabábasà.
Ano kaya ang dahilan?”

“Sige na, isigaw mo pa—
Malakas! Paulit-ulit
—’gang ako’y mapahilata.”

“Ang sarap ng iyong bibig—
Ubod ng dulas at init.
Tuloy, hita'y namimitig.”

“Ang lambot ng iyong palad,
Daig mo pa ang babae.
Ikaw ay walang katulad.”

4 Comments:

 • At Wednesday, September 28, 2005 12:45:00 AM, Anonymous rose said…

  hello alfie..!

  ang ganda naman dyan.. :)

  anyway... enjoy the rest of the week!

   
 • At Monday, October 03, 2005 3:59:00 PM, Anonymous Anonymous said…

  'loved the picture bro!

  Musta na?

  -Edward

   
 • At Wednesday, October 05, 2005 3:35:00 PM, Blogger eLf ideas said…

  Rose,
  Yup, the place where we went that day was, indeed, very relaxing. Nature trip to the max.

  I'll post a blog entry (with pictures) about that trip.

  mocwrmz

   
 • At Wednesday, October 05, 2005 3:40:00 PM, Blogger eLf ideas said…

  Edward,
  Still struggling to keep my sanity. Lolo's getting crankier and crankier by the day, with me always caught in the middle.

  Also, this thought depresses me...that eventhough I get my immigrant visa around April next year, I'll still be unable to work and start saving money for my plan to go home for my wedding because no one will replace me as Lolo's caregiver. To put it bluntly, I'll have to wait until he dies. Of course, I also have my own life to get on with. Di bale sana kung may salary; at least, as soon as this is over, I can go home at once. E hindi, pagkatapos e, trabaho para lang makaipon.

  I'm getting hopeless by the day.

  hanwsvjf

   

Post a Comment

<< Home