The Return of eLf ideas

ideas of an eLven being in Canada

Monday, June 12, 2006

Oda kay K’watog

(June 2006 poem)

Talbog…talbog
Ang bola, sa hagdan, ay nahulog.

Kabog…kabog
Ang kanyang puso ay nangangatog.

Busog…busog
Bukambibig n’ya napos matulog.

Bilóg…bilóg
Biluhabâ ang hugis ng itlog.

Líbog…líbog
H’wag matakot, di ka mababaog.

Dulog…dulog
Bakit lagi kang nagkukumahog?

Tulóg…tulóg
Hanggang kaylan iidlip si K’watog?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home